Elektroodpad

Co je úkolem?
- svoz elektroodpadu
- letáčky, info
Členi: