Sběr elektroodpadu

14.11.2014 22:17

SBĚR ELEKTROODPADU 2014/2015

Elektroodpad je možné v letošním školním roce odevzdávat v průběhu celého školního roku u Mgr. J. Arnoštové.
Škola je součástí celostátního soutěžního programu Recyklohraní.
Je možné odevzdávat: baterie do zelených sběrných boxů umístěných v atriu školy
                                    drobný elektroodpad do červených popelnic umístěných na Paprsku, v atriu školy
                                    v učebně CH/F objemný elektroodpad

přímo Mgr. J. Arnoštové nebo panu školníkovi u hlavního parkoviště školy(po domluvě)

Email: arnostova@zsvojnovicova.cz
Co za to?
Poměrně pěkné a praktické věcné odměny např. deskové hry, sportovní potřeby,
encyklopedie, …. (k nahlédnutí na
 www.recyklohrani.cz )