SBĚR KAŠTANŮ (popř. žaludů).

26.09.2014 23:50

Letos se náš Ekotým také zapojuje do této dobro činné akce o ,kterou byla
požádána naše škola. Vyhlašujeme SBĚR KAŠTANŮ (popř. žaludů). 

Sběrné místo - prostor pod schodištěm u vchodu do školního klubu (branka z 
Vojnovičovy ulice) - je volně přístupné v době provozu školy a školního 
klubu.
Nasbírané kaštany můžete sypat do připravených přepravek. (Menší množství 
mohou děti popř. nosit do svých oddělení ŠD.)  Byli bychom Vám všem velmi 
vděčni kdyby jste nám pomohli při této aktivitě. Zabere vám to jen chvíli a 
lesní zvířátka budou mít čím krmit přes zimu.
Za lesní zvěř 
Vám za spolupráci při sběru děkuje Ekotým a myslivecké sdružení Nakléřov!